Συμβουλές ερώτησης
Για να έχει η ερώτηση σου περισσότερες προβολές και απαντήσεις:
  • Εισήγαγε έναν καλό και πιασάρικο τίτλο.
  • Εισήγαγε σαφείς πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την ερώτηση σου.
  • Επέλεξε την σωστή κατηγορία ώστε να προσεγγίσεις τα κατάλληλα μέλη.
  • Πρόσεξε την ορθρογραφία και την γραμματική σου.
  • Πριν την καταχώρηση, κάνε έναν τελικό έλεγχο ότι όλα είναι σωστά.
Κανόνες καταχώρησης
Όπως αναγράφεται στους κανόνες λειτουργίας του answers.gr, έχε υπόψιν ότι:
  • Απαγορεύονται ερωτήσεις σχετικές με παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό περιεχόμενο (ή γενικά περιεχόμενο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα).
  • Απαγορεύονται ερωτήσεις σχετικές με πολιτικά και θρησκευτικά θέματα.
  • Απαγορεύεται το spam (άσκοπες καταχωρήσεις, ή προώθηση προϊόντων ή άλλων ιστοσελίδων).
  • Απαγορεύεται περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Αναλυτικότερα, έλεγξε τους κανόνες λειτουργίας του answers.gr, πριν την καταχώρηση σου.
(προαιρετικό)
(Χαρακτήρες που απομένουν: 9999)
Επισύναψη φωτογραφιών
Θα πρέπει να συνδεθείς στον λογαριασμό σου για να μπορέσεις να ανεβάσεις φωτογραφίες.
Δημιουργία ψηφοφορίας
Θα πρέπει να συνδεθείς στον λογαριασμό σου για να μπορέσεις να δημιουργήσεις ψηφοφορία.
Επιλογές ερώτησης:

Σχετικά με την ανωνυμία στις ερωτήσεις:

Η δυνατότητα της ανωνυμίας στις ερωτήσεις, δίνεται έτσι ώστε τα μέλη να μπορούν να κάνουν ερωτήσεις χωρίς να αποκαλύψουν την "ταυτότητα" τους. Μπορεί, για παράδειγμα, κάποιο μέλος να θέλει να ρωτήσει κάτι το οποίο είναι προσωπικό (για εκείνον) και να μην θέλει να αποκαλύψει ότι ρωτήθηκε από αυτόν.
Παρότι παρέχουμε την δυνατότητα της ανωνυμίας, αυτό δεν σημαίνει ότι τα μέλη μπορούν να κάνουν ερωτήσεις που παραβαίνουν τους κανόνες λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση (είτε με ανωνυμία είτε χωρίς), το μέλος που έκανε την ερώτηση "αντιστοιχίζεται" στην ερώτηση, έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα να ανακαλέσει την ανωνυμία στην ερώτηση του, οποιαδήποτε στιγμή θέλει (ή να την εφαρμόσει στην πορεία εάν δεν την είχε εφαρμόσει εξαρχής).
Σαν αποτέλεσμα, σε περίπτωση που υπάρχει ερώτηση που έχει καταχωρηθεί ανώνυμα και παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του answers.gr, έπειτα από την αναφορά που θα λάβουμε για αυτήν την ερώτηση, το μέλος που την καταχώρησε τιμωρείται κανονικά και ας μην φαίνεται δημόσια ότι έκανε αυτήν την ερώτηση.